Hak­kors klott­ra­des på sko­la

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Nå­gon gång un­der den gång­na hel­gen har nå­gon klott­rat på Hjort­bergs­sko­lan i Fal­ken­berg. Med blå sprej­färg har nå­gon på två stäl­len på sko­lan klott­rat hak­kors och skri­vit ”Heil”. Hän­del­sen är po­li­san­mäld som ska­de­gö­rel­se ge­nom klot­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.