Nya pro­tes­ter i Ve­ne­zu­e­la

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

VE­NE­ZU­E­LA. I Ve­ne­zu­e­las hu­vud­stad Ca­racas har kra­vall­po­lis och de­mon­stran­ter åter drab­bat sam­man. Po­lis har skju­tit tår­gas mot re­ge­rings­kri­tis­ka de­mon­stran­ter som sva­rat med att kas­ta brand­bom­ber och sten. Mas­ke­ra­de de­mon­stran­ter bloc­ke­ra­de en stor väg och sat­te eld på last­bi­lar.

Pro­tes­ter­na i lör­dags hölls för att mar­ke­ra att det är tio år se­dan ti­di­ga­re pre­si­den­ten Hu­go Chá­vez stäng­de en po­pu­lär tv-sta­tion. Se­dan dess har den stat­li­ga ka­na­len TVES grun­dats, och per­so­na­len hyl­la­des un­der da­gen av pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro i ett tv-sänt tal. (TT-AFP)

FOTO: FERNANDO LLANO/AP

En de­mon­strant i ”Scream”-mask un­der pro­tes­ter­na i Ca­racas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.