Britt kopp­las till svens­ka mord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. En brit­tisk se­ri­e­mör­da­re, Pe­ter Sutc­lif­fe, ”Uppskä­ra­ren från Yorkshi­re”, un­der­söks för två olös­ta kvin­nomord i Sve­ri­ge. Brit­tisk po­lis vän­de sig i fjol till svensk po­lis, skri­ver Kvälls­pos­ten. De två fal­len som den brit­tis­ka po­li­sen vill ha in­for­ma­tion om är mor­det på en kvin­na som hit­ta­des i Gö­te­borg i au­gusti 1980 och mor­det på en kvin­na som hit­ta­des i sep­tem­ber sam­ma år i Mal­mö.

En­ligt fär­je­do­ku­men­ta­tion ska Sutc­lif­fe ha va­rit i Mal­mö vid tid­punk­ten för mor­det på kvin­nan där. På hen­nes kropp hit­ta­des även ett hårstrå som är be­va­rat. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.