Ex­tre­mist­grupp ska upp­lö­sas

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

LIBYEN. Den li­bys­ka ji­ha­dist­grup­pen An­sar al-sha­ria, som är kopp­lad till al-qai­da, upp­ger att den ska upp­lö­sas. Grup­pen är ter­ror­stämp­lad av FN och USA. Styr­kor lo­ja­la med den mäk­ti­ge ge­ne­ra­len Khali­fa Haf­tar i öst­ra Libyen har in­lett en of­fen­siv för att kas­ta ut ji­ha­dist­grup­pen från dess två nu­va­ran­de fäs­ten i sta­den Beng­ha­zi. I en kom­mu­niké sä­ger An­sar al-sha­ria att man har ”för­sva­gats” av stri­der­na.

Washing­ton an­kla­gar grup­pen för att lig­ga bakom at­tac­ken mot lan­dets kon­su­lat i Beng­ha­zi 2012 då fy­ra per­so­ner dö­da­des. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.