Nord­ko­rea tes­ta­de nytt va­pen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NORD­KO­REA. Nord­ko­rea har tes­tat ett nytt luft­värns­va­pen, upp­ger lan­dets stat­li­ga ny­hets­by­rå. Tes­tet har över­va­kats av Kim Jong-un själv, he­ter det. Nu är vap­net en­ligt dik­ta­torn re­do för mass­pro­duk­tion. Upp­gif­ter­na föl­jer på ökad spän­ning i re­gi­o­nen ef­ter en se­rie ro­bot­tes­ter ge­nom­för­da av Pyon­gy­ang.

Luft­värns­vap­net ska ”upp­täc­ka och slå mot oli­ka mål i luf­ten från al­la håll”. Det förs­ta tes­tet ska ha gjorts i april i fjol, och vap­net upp­ges ef­ter det ha för­fi­nats. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.