Da­tor­för­bud på flyg över­vägs

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FLYGREGLER. Bär­ba­ra da­to­rer kan kom­ma att för­bju­das i ka­bi­nen vid in­ter­na­tio­nel­la flyg­ning­ar till och från USA, en­ligt den ame­ri­kans­ke mi­nistern för in­ri­kes sä­ker­het John Kel­ly.

– Det finns ett verk­ligt hot – en rad hot mot luft­far­ten, sä­ger Kel­ly till Fox News.

Han tilläg­ger att ter­ro­ris­ter är ”be­sat­ta” av tan­ken på att lyc­kas ut­fö­ra at­ten­tat mot flyg­plan. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.