Fak­ta: Terror­då­det

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Lar­met om då­det kom kloc­kan 22.33 i mån­dags kväll lo­kal tid, när en kon­sert med den ame­ri­kans­ka stjär­nan Ari­a­na Gran­de pre­cis ha­de av­slu­tats på in­om­husa­re­nan i Man­ches­ter.

Ex­plo­sio­nen ut­lös­tes av en själv­mords­bom­ba­re, och in­träf­fa­de vid el­ler i an­slut­ning till en av are­nans en­tré­er när kon­sert­be­sö­kar­na var på väg ut.

Inklu­si­ve den ut­pe­ka­de gär­nings­man­nen dö­da­des 22 män­ni­skor, bland dem fle­ra barn. Över 100 ska­da­des, varav ett 60-tal vår­das på sjuk­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.