2 000 fast i stri­der på Min­da­nao

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - FOTO: BULLIT MARQUEZ/AP/TT

Om­kring 2 000 ci­vi­la är fast i sta­den Ma­rawi på ön Min­da­nao, där fi­lip­pinsk mi­li­tär ge­nom­för en in­sats mot Is-an­knut­na ex­tre­mis­ter med bland an­nat flyg­rä­der.

De fles­ta av sta­dens 200 000 in­vå­na­re upp­ges ha följt myn­dig­he­ter­nas upp­ma­ning och läm­nat sta­den, men om­kring 2 000 per­so­ner har väg­rat el­ler in­te kun­nat och be­fin­ner sig fort­fa­ran­de där, en­ligt re­gi­o­nens krishan­te­rings­kom­mit­tés upp­skatt­ning.

Minst 19 per­so­ner har hit­tats dö­da i sta­den. En­ligt ar­mén har män­ni­skor­na dö­dats av ex­tre­mis­ter­na. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.