Två rä­vung­ar räd­da­de ur la­trin

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

DJUR. Fy­ra män fick ut­fö­ra en rädd­nings­ak­tion av det ski­ti­ga­re sla­get på Fing­er­man­hol­men ut­an­för Pi­teå i fre­dags kväll. När en av män­nen skul­le an­vän­da ute­das­set på ön och öpp­na­de to­a­loc­ket upp­täck­te han att det rör­de sig ne­re i la­tring­ro­pen un­der das­set.

Det vi­sa­de sig va­ra två små rä­vung­ar som ta­git sig ner i gro­pen för att se­dan in­te kun­na ta sig upp. Med hjälp av en skruv­dra­ga­re lyf­tes das­set loss och ef­ter nå­gon tim­me var de två ut­svult­na rä­vung­ar­na räd­da­de, skri­ver Pi­teå­tid­ning­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.