DEN FRITAGNA GETEN ÄR IDENTIFIERAD.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I fre­dags räd­da­de po­li­sen en get som sut­tit in­stängd i en het bil ut­an re­gi­stre­rings­skyl­tar i två tim­mar ut­an­för en bad­min­ton­hall i cen­tra­la Stock­holm. Nu är geten identifierad. Lil­la Ger­trud stals från sin ha­ge på Gla­da geten gårds­me­je­ri ut­an­för Häss­le­holm i bör­jan av vec­kan och när bil­der­na på den fläm­tan­de kil­ling­en kab­la­des ut kän­de mat­te Victo­ria Mår­tens­son Win­berg igen sin ta­ma get, en­ligt fle­ra me­di­er.

Gettju­ven är in­te lo­ka­li­se­rad än­nu, en­ligt po­li­sen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.