29 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Yvon­ne och Je­a­net­te namns­dag. Yvon­ne kom­mer av det frans­ka mans­nam­net Yves, Yvon, som i sin tur är for­mer av det tys­ka nam­net Ivo – som tro­li­gen hör ihop med det forn­hög­tys­ka iwa som be­ty­der idegran. Yvon­ne kom hit på 1870-ta­let. Cir­ka 36 000 he­ter Yvon­ne och om­kring 16000 kal­las så. Je­a­net­te (el­ler Je­an­net­te) är ett franskt namn som be­ty­der lil­la Je­an­ne, vil­ket i är en fransk va­ri­ant av Jo­han­na. Je­a­net­te blev först känt i Sve­ri­ge på 1680-ta­let. Om­kring 17000 he­ter Je­a­net­te, cir­ka 10500 kal­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.