DET HÄNDE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 30 år se­dan, 1987, god­kän­de Ar­gen­ti­nas se­nat en ny lag som fri­a­de po­lis- och mi­li­tärof­fi­ce­ra­re från brott be­gång­na un­der det så kall­la­de smut­si­ga kri­get (gu­er­ra su­cia) 1976–83, då minst 14 000 män­ni­skor för­svann un­der mi­li­tär­jun­tans sty­re. Den drevs ige­nom av pre­si­den­ten Raúl Al­fonsín, för att däm­pa mi­li­tä­ra pro­tes­ter och mins­ka ris­ken för in­bör­des­krig. Am­ne­stin fick hård kri­tik och upp­hör­de 2003.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.