Dubb­la Sm-guld till sys­ko­nen Toll­bring

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Sys­ko­nen Cas­sand­ra och Jer­ry Toll­bring fick sitt per­fek­ta av­slut. Höör skräll­de mot Sävehof och Kristianstad tog sitt tred­je ra­ka Sm-guld mot Alingsås.

– Syr­rans guld är stör­re, sa lands­lags­stjär­nan Jer­ry Toll­bring ef­ter 31–25-se­gern i fi­na­len.

När her­rar­nas guld­me­dal­jer var ut­de­la­de sök­te Cas­sand­ra Toll­bring, 24, upp sin lil­le­bror Jer­ry, 21. Själv­klart skul­le sys­kon­pa­ret fi­ra si­na Sm-guld till­sam­mans in­för det oran­ge­kläd­da ha­vet av Kristi­an­stads­sup­port­rar och tårt­bi­ten av röd­kläd­da H65 Höör-fans i Mal­mö Are­na.

– Jag såg näs­tan he­la and­ra halv­lek av syr­rans fi­nal. Var­je gång jag gick ut och tit­ta­de spe­la­de de bätt­re, sa Jer­ry Toll­bring.

Nå­gon stör­re kväll har nog ald­rig hand­bollskla­nen Toll­bring från Rim­bo i Rosla­gen upp­levt.

– Nä, det tror jag fak­tiskt in­te. Det kan ha va­rit när vi gick upp till elit­se­ri­en med her­rar­na, men jag tror att den här är stör­re fak­tiskt, sa Kristi­an­stads väns­tersexa.

NÄR RIM­BO HK tog kli­vet upp till hand­bol­lens fi­na sa­long spe­la­de en då 17-årig Jer­ry med sto­re­bror­sor­na Ken och Jeff i la­get. Pap­pa Dick var trä­na­re och mam­ma He­le­ne satt i sty­rel­sen. He­la fa­mil­jen var på plats i Mal­mö när sys­ko­nen tog varsitt Sm-guld. Jer­ry ran­kar Cas­sand­ras och Höörs skräll­guld mot Sävehof hög­re i jäm­fö­rel­se med sitt och Kristi­an­stads guld mot Alingsås.

– Sävehof är stör­re fa­vo­rit än vad vi är. De har många fler finaler och ru­tin på det, sa 21-åring­en. Sto­ra­sys­tern hål­ler med. – Klart det är stör­re – vi har ju bru­tit en svit. Det är mer bragd i det, tyc­ker jag. Men jag är jäk­ligt stolt över att han vun­nit ock­så, sa 24-åring­en.

Jer­ry var in­te ner­vös för att Alingsås, likt Höör, skul­le väl­ta en fa­vo­rit – i det­ta fall se­rie­seg­ra­ren Kristianstad.

– Man blev ju in­spi­re­rad att vin­na. Syr­ran skul­le ba­ra in­te få vin­na – då får jag ju dep­pa. Det är ju ing­et kul, sa lands­lags­stjär­nan med ett le­en­de.

HAN VAR MISTER 100 pro­cent i fi­na­len. Tio av­slut från sin väns­ter­kant – och tio mål. Främs­te mål­skytt i he­la fi­na­len.

– Jag har känt mig het den se­nas­te ti­den och känt att det har gått bra på trä­ning­ar­na. Jag har känt att jag har haft ett över­tag på mål­vak­ter­na, sa han.

Pre­cis som för Cas­sand­ra (läm­nar för nors­ka Lar­vik) var det sista fi­na­len med gäng­et för Jer­ry Toll­bring, som i lands­lags­sam­man­hang slog ige­nom vid OS i Rio de Ja­nei­ro. Ef­ter tre ra­ka Sm-guld blir det nu spel i den tys­ka stor­klub­ben Rhe­in­nec­kar Löwen.

– Tre år i Kristianstad med tre se­rie­seg­rar och tre Sm-guld – det är ju fan­tas­tiskt, sa Jer­ry Toll­bring.

DA­NI­EL KIHL­STRÖM

Bild: EMIL LANGVAD/TT

GULDSYSKON. Jer­ry och Cas­sand­ra Toll­bring fi­rar si­na Sm-guld i Mal­mö Are­na. Jer­rys Kristianstad slog Alingsås i fi­na­len för tred­je året i följd och Cas­sand­ras Höör skräll­de mot storfa­vo­ri­ten Sävehof.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.