Tu­de­lad gläd­je ef­ter kvit­te­ring­en

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 2 VÄSTRA DAM: Mat­chen mel­lan Yt­ter­by och Tvåå­ker slu­ta­de 2–2 (0–1).

– Vi får va­ra nöj­da med en po­äng ef­tersom vi gjor­de mål så sent, men jag tyc­ker vi bor­de vun­nit mat­chen sett till chan­ser­na, sa Camilla Andersson, trä­na­re i Tvåå­ker.

Tvåå­ker bör­ja­de i högt tem­po och ef­ter sex mi­nu­ter ha­de man ta­git led­ning­en. Ef­ter led­nings­må­let be­stod mat­chen av myc­ket kamp.

– Vi gjor­de fak­tiskt 0–2 men do­ma­ren blås­te bort må­let för off­si­de i ett läge när mat­chen stod och väg­de, sa Andersson.

Ba­ra någ­ra mi­nu­ter ef­ter det­ta vän­der Yt­ter­by på mat­chen och helt plöts­ligt stod det 2–1 till hem­ma­la­get. Men Tvåå­ker fick sista or­det och sat­te dit kvit­te­ring­en i mat­chens sista mi­nut.

– He­la la­get gör en myc­ket bra käm­pain­sats men li­te ex­tra be­röm till Sti­na-li­sa Jo­hans­son som ho­tar he­la ti­den och Lin­nea Eriksson som höll ihop det bak­åt, me­na­de Andersson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.