Nor­val­la fort­fa­ran­de kvar i topp

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL/DIV 5 HALLAND: 1–1 in­för 195 åskå­da­re på Väst­kust­val­len gör att Nor­val­la fort­fa­ran­de är se­ri­e­le­da­re.

– Ett bra re­sul­tat för oss och bå­da la­gen är obe­seg­ra­de. Och nu har ju vi mött al­la topp­la­gen. Så klart ger det oss själv­för­tro­en­de, sa Mi­kael Östh. An­ton Bir­gers­son gav Bua led­ning­en re­dan i fjär­de mi­nu­ten. – Sett till mål­chan­ser är vi nöj­da med en pin­ne. De kun­de li­ka gär­na vun­nit då de ha­de 1-0 och en straff i slu­tet av förs­ta. Pe­ter (Karls­son) räd­dar oss då. 2-0 och vi ha­de fått det job­bigt. Sam­ti­digt har vi en boll i stol­pen när det står 1–1, sa Östh. Martin Kri­s­ten­sen kvitterade i 72:a mi­nu­ten. – Vi kom in­te upp i nor­mal stan­dard och vi sak­na­de Max Nils­son, en av vå­ra bätt­re på mit­ten som styr tem­pot. Men vi har en bra bänk. Må­let är att kri­ga om plat­ser­na längst upp och vi har ett bra ma­te­ri­al för fem­man, så jag är in­te för­vå­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.