Tår­fyllt far­väl när Tot­ti hyl­la­des

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Ef­ter 25 år i en och sam­ma fot­bolls­klubb är det över.

Ro­mas fan­bä­ra­re Fran­ce­sco Tot­ti, 40, tac­ka­des av på Olym­pi­a­sta­di­on när Ro­ma säk­ra­de di­rekt­plat­sen till Cham­pi­ons Le­a­gue ge­nom 3–2 mot Ge­noa.

”Tot­ti ÄR Ro­ma”. Så stod det på en ban­de­roll som veck­la­des ut vid ”Cur­va Sud”, där Ro­ma-klac­ken hål­ler till, in­för av­spark.

786 mat­cher, 307 mål och 25 sä­song­er blev det för Tot­ti i Ro­ma.

Knappt ett öga var torrt på Olym­pi­co när Ro­ma-iko­nen se­dan tog ett långt äre­varv runt are­nan i säll­skap av fru och barn, till to­ner­na av bland an­nat Ro­ma-hym­nen och El­ton Johns ”Cir­c­le of Li­fe”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.