Du­mou­lin vann Gi­rot

Hallands Nyheter - - Sporten -

CYKEL: Det höll bok­stav­ligt ta­lat på att ski­ta sig för Tom Du­mou­lin.

Men till slut vann ne­der­län­da­ren Gi­ro d’ita­lia ef­ter en spän­nan­de du­ell mot Nai­ro Qu­in­ta­na.

Den 100:e upp­la­gen av Gi­ro d’ita­lia blev en av de jäm­nas­te. Ef­ter 21 etap­per och drygt 360 mils cyk­ling skilj­de det in­te mer än 31 se­kun­der mel­lan Tom Du­mou­lin och colom­bi­a­nen Qu­in­ta­na.

Fjol­års­seg­ra­ren Vin­cen­zo Ni­ba­li, Ita­li­en, slu­ta­de trea.

– Det är verk­li­gen ga­let, jag har svårt att be­skri­va det i ord. Det var en så­dan ner­vös dag, men jag kla­ra­de det – jag ha­de star­ka ben, sa­de Du­mou­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.