AFC Eskilstu­na spar­kar Pel­le Olsson

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOTBOLL: Ta­bel­ljum­bon AFC Eskilstu­na spar­kar trä­na­ren Pel­le Olsson ef­ter el­va se­ger­lö­sa mat­cher.

”Re­sul­ta­ten har in­te gått vår väg, var­för vi vill gö­ra en för­änd­ring. Ef­ter dis­kus­sio­ner mel­lan klubbled­ning och Pel­le Olsson har vi enats om att gå skil­da vägar”, sä­ger AFC Eskilstu­nas ord­fö­ran­de Alex Ryss­holm i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.