USA:S Bache­lo­ret­te spe­la­des in i Sve­ri­ge

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Den ame­ri­kans­ka dej­tingså­pan Bache­lo­ret­te har spe­lats in i Sve­ri­ge. Åt­minsto­ne del­vis. I den se­nas­te sä­song­en, som ha­de pre­miär i vec­kan, be­sö­ker del­ta­gar­na Sve­ri­ge, skri­ver Af­ton­bla­det.

Vad gör de här då, kan man und­ra? Jo, provar på ”ty­piskt skan­di­na­vis­ka” ak­ti­vi­te­ter som att ro vi­king­a­båt, na­ken­ba­da och åka hunds­lä­de (som ju al­la skan­di­na­ver gör för jäm­nan).

Bache­lo­ret­te och sys­ter­pro­gram­met Bache­lor, där del­ta­ga­re för­sö­ker fin­na kär­le­ken i tv, är USA:S mest sed­da do­kuså­pa. Pro­gram­met finns även i en svensk ver­sion som sänts i TV4. (TT)

Bild: MITCH HAASETH

TILL SVE­RI­GE. Rachel Lind­say är årets Bache­lo­ret­te, och delar av den nya sä­song­en har spe­lats in i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.