Sig­ge Eklund spe­lar i Tv4-se­ri­en Mo­dus

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: För­fat­ta­ren Sig­ge Eklund är klar för en roll i TV4:S kri­mi­nald­ra­ma Mo­dus. Han ska spe­la ny­hets­upp­lä­sa­re i den and­ra sä­song­en av se­ri­en, sä­ger han i sin och Alex Schul­mans podcast:

”Jag har en funk­tion som för­kla­ran­de ele­ment un­der hand­ling­en. Det är ett gans­ka in­veck­lat kri­mi­nald­ra­ma som he­la ti­den kom­men­te­ras på ny­he­ter­na för att tv-publi­ken ska hänga med”.

Mo­dus har pre­miär på ström­nings­tjäns­ten C More i höst och sänds se­na­re i TV4. Se­dan ti­di­ga­re är det känt att bland and­ra Sex and the ci­ty-stjär­nan Kim Cattrall har en roll i se­ri­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.