Alec Bald­win går från Trump till ani­me­rat

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Den ani­me­ra­de fil­men Ba­by­bos­sen får en upp­föl­ja­re. Den förs­ta fil­men gick upp på svens­ka bi­o­gra­fer i vå­ras, med Alec Bald­win i röst­rol­len som den lil­le ko­sty­moch port­följ­bä­ran­de be­bi­sen med kar­riärdröm­mar.

Bald­win, som det se­nas­te året gjort suc­cé med si­na imi­ta­tio­ner av USA:S pre­si­dent Do­nald Trump i Sa­tur­day night li­ve, gör även rös­ten i upp­föl­ja­ren som kom­mer 2021, skri­ver Va­ri­e­ty.

Bakom Ba­by-bos­sen lig­ger Dreamworks Ani­ma­tion, som ti­di­ga­re gjort suc­cé­er som Sh­rek, Trolls, Ma­da­gas­kar och Kung Fu pan­da. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.