Två Hbo-ko­me­di­er får nya sä­song­er

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: HBO:S ko­me­di­se­ri­er Veep och Si­li­con Val­ley kom­mer att få en sjun­de re­spek­ti­ve fem­te sä­song, skri­ver Va­ri­e­ty.

Se­ri­er­na ut­gör sön­dags­un­der­håll­ning­en kvälls­tid hos det ame­ri­kans­ka tv-bo­la­get och är fler­fal­digt Em­my­be­lö­na­de.

Be­ske­det om yt­ter­li­ga­re sä­song­er kom­mer en må­nad fö­re se­ri­er­nas sä­songs­fi­na­ler den 25 ju­ni. HBO med­de­lar ock­så att ko­mi­kern

TJ Mil­ler, som spe­lar en av hu­vud­rol­ler­na i Si­li­con Val­ley, in­te kom­mer att åter­vän­da i den fem­te sä­song­en. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.