Nytt al­bum från Litt­le Jin­der i höst

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Två som­marsing­lar och ett nytt full­ängd­sal­bum i ok­to­ber – så ser Litt­le Jin­ders när­mas­te mu­sik­pla­ner ut.

I en in­ter­vju i Gö­te­borgs-pos­ten be­rät­tar hon att den förs­ta sing­eln Amy, som släpps i ju­ni, är en hyll­nings­låt Amy Wi­ne­house.

DEN BRIT­TIS­KA sång­ers­kan Wi­ne­house var 27 år när hon avled av akut al­ko­hol­för­gift­ning 2011.

– Hon har in­te be­tytt så myc­ket för mig som ar­tist, det hand­lar mer om hur hon har bli­vit smuts­kas­tad av me­dia och bran­schen för sitt be­te­en­de som in­te var så an­norlun­da från många rock­mäns be­te­en­de. Ex­po­ne­ring­en av hen­ne var så otro­ligt ex­trem, men själ­va fe­no­me­net kän­ner jag igen, att man blir hår­da­re dömd som kvinn­lig ar­tist och por­trät­te­rad på ett an­nat sätt än män, sä­ger Jin­der till GP.

LITT­LE JIN­DER, SOM egent­li­gen he­ter Jo­se­fi­ne Jin­der, slog ige­nom på all­var med sitt själv­be­tit­la­de and­ra al­bum 2014. 2016 med­ver­ka­de hon i TV4:S Så myc­ket bätt­re.

Bild: MI­CHAEL PROBST

UNGAS VERK­LIG­HET. Mo­bi­lan­vän­dan­det bland små­barn ökar dras­tiskt.

Bild: ANNIKA AF KLERCKER/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.