E-ty­pe ska spe­la in hård­rocks­ski­va

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Martin ”E-ty­pe” Eriksson åter­vän­der till si­na mu­si­ka­lis­ka röt­ter.

Just nu ar­be­tar eu­ro­di­sco­stjär­nan med ett hård­rock­sal­bum, av­slö­jar han i Mor­gon­pas­set i P3.

– Jag hål­ler på med en hård­rocks­ski­va. Se­dan får vi se om det blir nå­got. Det häng­er på en av värl­dens bäs­ta gi­tar­ris­ter, Mar­cus Ji­dell. Om han pro­du­ce­rar och är med – då kör vi, sä­ger han i pro­gram­met.

Nu för ti­den delar E-ty­pe ar­tist­ska­pet med li­vet som krö­ga­re och forn­tidsen­tu­si­ast och sä­ger att mu­si­ken mest sker på hob­by­ni­vå un­der helg­tur­né­er.

– Det är där­för man kan ta sig tid att gö­ra rock­pro­jekt och knas. Vi hål­ler till och med på med ett svenskt reg­gae­pro­jekt, sä­ger han i Mor­gon­pas­set.

Bild: IZABELLE NORDFJELL/TT

BACK IN THE LOOP. E-ty­pe spe­lar in hård­rock, av­slö­jar han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.