Fak­ta:

Ro­bert Pattin­son

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Föd­des 1986 i Lon­don och är för­u­tom film­stjär­na även fo­to­mo­dell och mu­si­ker. * In­led­de sin kar­riär som skå­de­spe­la­re 2005 med en li­ten roll i Har­ry Pot­ter och den flam­man­de bä­ga­ren. Sto­ra ge­nom­brot­tet kom som vam­py­ren Ed­ward Cul­len i de fem Twi­light-fil­mer­na 2008–2012. * Är ak­tu­ell i kom­man­de in­di­et­hril­lern Good ti­mes med bland and­ra Jen­ni­fer Ja­son Leigh.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.