Ils­ka ef­ter Vi­ta hu­sets bild­miss

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■USA. Bil­den på fru­ar­na och män­nen till någ­ra av Na­to­le­dar­na fick stor upp­märk­sam­het när den togs i Brys­sel i tors­dags. Gaut­hi­er Des­te­nay är se­dan 2015 gift med Lux­em­burgs pre­miär­mi­nis­ter Xa­vi­er Bet­tel, och på so­ci­a­la me­di­er be­skrevs bil­den som ett stort steg fram­åt för hb­tq-rät­tig­he­ter. Men när Vi­ta hu­set la­de ut bil­den på sin Fa­ce­book­si­da ute­läm­na­des Gaut­hi­er Des­te­nays namn i bild­tex­ten, vil­ket fick folk i kom­men­tarsfäl­tet och på Twit­ter att an­kla­ga Vi­ta hu­set för att va­ra ho­mo­fo­biskt, skri­ver bland an­nat The Gu­ar­di­an. (TT)

FOTO: VIR­GI­NIA MAYO/AP/TT

Att Des­te­nay var med på bil­den sågs som ett steg fram­åt för hb­tq-rät­tig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.