Vd ska­dad i in­du­stri­brand

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BRAND. En brand här­ja­de i går i ett in­du­stri­om­rå­de i Väs­terås. Bran­den ska ha star­tat hos Cas­sand­ra Oil, och fö­re­ta­gets vd Anders Olsson ska­da­des.

– Jag blev bränn­ska­dad när jag för­sök­te avvär­ja bran­den och var li­te för djärv, sä­ger vd:n till VLT.

Or­sa­ken till bran­den ska ha va­rit att han tes­ta­de en vi­da­re­ut­veck­ling av ol­jan när en mind­re ex­plo­sion in­träf­fa­de, en­ligt fö­re­ta­gets pr-an­sva­ri­ga Ca­ro­li­na Carls­son. (TT)

FOTO: CONNY SILLÉN/TT

Rö­ken från bran­den i in­du­stri­om­rå­det i Väs­terås syn­tes lång väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.