Fak­ta: Pal­le Borg­ström

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ål­der: 56 år. Gård: Ki­lan­da sä­te­ri som lig­ger mel­lan Kungälv och Alingsås. Dri­ver lantbruk med in­rikt­ning mot mjölk­pro­duk­tion.

Kar­riär: Jord­bruks­ut­bild­ning i Svalöv och lant­mäs­tarex­a­men på SLU i Al­narp.

Har bland an­nat prak­ti­se­rat på lantbruk i Ka­na­da och i Austra­li­en.

Sty­rel­se­le­da­mot i Ar­la Foods, ti­di­ga­re upp­drag in­om Lant­män­nen. Väljs som ord­fö­ran­de för LRF i sam­band med riks­stäm­man den 30-31 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.