Tur­kis­ka flyg­rä­der mot PKK

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TURKIET/IRAK. Tret­ton med­lem­mar av den kur­dis­ka Pkk-ge­ril­lan har dö­dats i tur­kis­ka flyg­rä­der i nor­ra Irak, en­ligt tur­kis­ka mi­li­tä­ren. Strids­flyg­pla­nen bom­ba­de en­ligt ett ut­ta­lan­de sju Pkk-mål i Ava­sin-ba­sy­an-re­gi­o­nen, och dö­da­de då med­lem­mar som miss­tänks ha för­be­rett nå­gon form av at­tack. På lör­dags­kväl­len bom­ba­de Turkiet ett an­nat Pkk-mål i syd­öst­ra Turkiet, var­på tio på­ståd­da ge­ril­la­med­lem­mar dö­da­des. PKK är ter­ror­stämp­lat av Turkiet, EU och USA. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.