Tak ra­sa­de över bar­nens bord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■OLYCKOR. En del av ett ut­skju­tan­de tak på en för­sko­la i Karls­kro­na ra­sa­de i går över en bänk på går­den, rap­por­te­rar SVT Ny­he­ter Ble­kinge. Bän­ken täck­tes av te­gel­ste­nar och damm. Kom­mu­nens förs­ta be­döm­ning är en­ligt rek­torn att ta­ket ra­sat på grund av ål­der och spric­kor.

– Tack och lov var det inga barn där, det ha­de va­rit livs­far­ligt! sä­ger Ma­ri­na Eriksson, till­för­ord­nad rek­tor för sko­lan, till SVT. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.