In­sam­ling till öl i Man­ches­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■ MANCHESTERDÅDET. Att dric­ka al­ko­hol kanske in­te är det rät­ta sät­tet att han­te­ra trau­mat ef­ter ett terror­dåd. Men Lon­don­bon Ed­mund Hall star­ta­de en in­sam­ling till öl ”ef­tersom män­ni­skor som job­bar skift ef­ter ett bomb­dåd in­te ska be­hö­va be­ta­la si­na eg­na drin­kar”. Någ­ra få da­gar se­na­re har in­sam­ling­en dra­git in över 13 000 pund (om­kring 145 000 kro­nor). (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.