Man för­sök­te ta sim­no­ta

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. En re­jält över­för­fris­kad gäst på re­stau­rang­pi­ren i Jön­kö­ping för­sök­te und­kom­ma no­tan ge­nom att hop­pa i vatt­net, rap­por­te­rar P4 Jön­kö­ping. Otur­ligt för man­nen trod­de and­ra gäs­ter att han höll på att drunk­na och lar­ma­de SOS. Nå­got be­hov av en am­bu­lans fanns in­te, men po­li­sen om­hän­der­tog man­nen för fyl­la. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.