I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■NOR­GE. Stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) del­tar på det nor­dis­ka stats­mi­nis­ter­mö­tet i Ber­gen.

■■FRANK­RI­KE. Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin träf­far frans­ka pre­si­den­ten Em­ma­nu­el Macron.

■■DOM. I mål där gär­nings­män stämt träff med of­fer ge­nom en dej­ting­app.

■■ALMA. Kron­prin­ses­san Victo­ria delar ut lit­te­ra­tur­pri­set till Wolf Erl­bruch.

■■VETERANDAGEN. Ut­mär­kel­sen Årets ve­te­ran de­las ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.