FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - av Johan Eng­ström

VÅGRÄTT: 1. Har många gre­nar 7. Stan­ni­ol 8. Bärs väl för hand 10. Su­me­risk gud 11. Anger ägan­de 12. Blir väl bö­nan med ti­den 14. Bli förd 16. Lå­ta som en myg­ga 17. Vat­ten­växt 19. Kra­nar 21. Spär­rat 23. Kan man be­fä­let 24. Dam­migt för ung LODRÄTT: 1. Tätort 2. Av på knapp 3. Klä­des­plagg 4. Åträd 5. En Lo­da­len 6. Stjär­na 9. Ro­vor­na 13. Slä­pas sö­derut 15. Gran­ne på Møn 18. Kan man job­ba som 20. In­ta 22. Räk­nas i stubb­ring­ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.