Do­ku­men­tär om kri­get i Alep­po

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I den pris­be­lö­na­de ”Dox”do­ku­men­tä­ren ”De sista i Alep­po” föl­jer vi in­vå­nar­na i Alep­po när de för­be­re­der sig för be­läg­ring. Med­bor­gar­na tving­as för­li­ta sig på or­ga­ni­sa­tio­nen De vi­ta hjäl­mar­na. SVT2 22.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.