Dig­gi­loo - som­ma­rens sto­ra fa­mil­jeshow på Tjo­lö­holms slott!

Hallands Nyheter - - Ledare -

Dig­gi­loo är vår­käns­lor och som­mar­vär­me i ett. Kom­plett med ett ald­rig si­nan­de hög­tryck, le­ve­re­rat av lan­dets kans­ke he­tas­te ar­tis­ter som Tom­my Nilsson, Da­vid Lind­gren, Wik­to­ria, Char­lot­te Per­rel­li, Jessica An­ders­son, Bru­no Mitso­gi­an­nis, Ro­bin Bengts­son, Andreas John­son och in­te minst ko­mi­kern Özz Nu­jen. Ac­kom­pan­je­ra­de av stort band, dan­sa­re och kör. Med Nyt­ta & Nö­je får du 30% ra­batt på or­di­na­rie pri­ser för fö­re­ställ­ning­en den 26 au­gusti. Be­grän­sat an­tal bil­jet­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.