I tor­kans ti­der

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VATTENFÖRLUST. Spa­ra vat­ten, det ve­te kat­ten, gran­nen spo­lar bil på nat­ten – även om jag är yr i hat­ten.

Gräs­mat­tan får sitt sprut, det är in­te akut … när ska det ta slut?

Al­la mås­te ta sitt an­svar­för att vatt­net skall fin­nas kvar, var skall vi få svar?

Gran­nens gräs är grönt, bi­len ski­ner skönt, men det är in­te lönt.

Spa­ra vat­ten även på nat­ten, bi­len smut­sig men håll i rat­ten, gör ing­et om den blir en matt en.

Lyss­na på pro­fe­ter, el­ler gran­nar som vi he­ter, slu­ta va­ra en pe­tit­me­ter.

Spa­ra vat­ten allt du kan, vi­sa dig allt vad du kan, så blir du tro­vär­dig och sann.

Sö­ren J

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.