Fak­ta: Re­no­ve­ring av Gri­me­tons kyr­ka

Hallands Nyheter - - Varberg -

Det nya tor­net kläs med kop­par­plåt.

Någ­ra bän­kar längst bak i kyr­kan har ta­gits bort för att gö­ras om till fikaut­rym­me för be­sö­kar­na.

Längst fram har si­do­bän­kar ta­gits bort för att ge plats till en fly­gel.

Vär­me­sy­ste­met i kyr­kan har bytts ut från ol­je­eld­ning till berg­värm­de. I kyrkrum­met har det in­stal­le­rats bänk­vär­me.

Man har fått ett nytt rum med bätt­re ven­ti­la­tion och golv­vär­me där tex­tili­er ska be­va­ras.

Det görs en to­tal­ren­gö­ring av kyr­ko­or­geln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.