Poj­ke döms för kros­sad föns­terru­ta

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: På mån­da­gen döm­des en poj­ke i öv­re ton­å­ren för ska­de­gö­rel­se, brott mot kniv­la­gen och olov­lig kör­ning. I no­vem­ber för­ra året kros­sa­de han en ru­ta på Håstens­sko­lan. Han har även olov­li­gen kört mo­ped på en cy­kel­ba­na samt haft kniv på sig på all­män plats ut­an att det va­rit be­fo­gat. Han er­kän­ner ska­de­gö­rel­se och olov­lig kör­ning, men kni­ven me­nar han sig ha glömt i jack­fic­kan och att han in­te bor­de dö­mas.

Tings­rät­ten gjor­de en an­nan be­döm­ning och fäll­de på al­la tre punk­ter. Han döm­des till 20 tim­mars ung­doms­tjänst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.