Som­mar­vär­men långt bor­ta

Hallands Nyheter - - Nyheter - JO­A­KIM KULLBERG 010-471 51 92 jk@hn.se

Hel­gens su­per­vä­der var det sista vi såg av hög­som­mar­vär­men på ett tag. Nu kom­mer kal­la­re luft – och regn.

Bå­de den gång­na fre­da­gen och lör­da­gen bjöd på strå­lan­de hög­som­mar­vär­me. Hann du in­te med ett hopp i plur­ret får du nog räk­na med att vän­ta på näs­ta chans.

– Det är ett gans­ka re­jält om­slag i väd­ret. En kal­la­re luft­mas­sa har ta­git sig in och vi har ty­värr ing­en hög­som­mar­vär­me på väg tillbaka den när­mas­te ti­den. Tem­pe­ra­tu­ren kom­mer att lig­ga runt 15–20 gra­der, sä­ger Ian Engblom, me­te­o­ro­log på Foreca.

Un­der tis­da­gen drar osta­di­ga­re luft in över Hal­land och med­för

”Det är ett gans­ka re­jält om­slag i väd­ret” IAN ENGBLOM me­te­o­ro­log på Foreca

risk för bå­de regn och ås­ka. På ons­dag blir det se­dan än­nu osta­di­ga­re.

– Då är det stor risk för sku­rar och det blir dess­utom gans­ka blå­sigt. Det är osä­kert hur myc­ket det kom­mer blå­sa, men om­kring 10–12 me­ter per se­kund och uppe­mot 15–20 me­ter per se­kund i by­ar­na.

Un­der tors­da­gen och fre­da­gen blir det tor­ra­re, men tem­pe­ra­tu­ren för­vän­tas in­te nå över 20 gra­ders­strec­ket. När kom­mer vär­men tillbaka?

–25–30 gra­der kom­mer vi in­te i när­he­ten av på ett tag. Så långt jag kan se i pro­gno­sen, en bit in i ju­ni, har vi ing­en hög­som­mar­vär­me, sä­ger me­te­o­ro­lo­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.