Fak­ta: Vik­ti­ga da­tum

Hallands Nyheter - - Nyheter -

sista dag att sät­ta in myn­ten på bank­kon­to. Ef­ter det får man skic­ka dem till Riks­ban­ken som då tar 100 kro­nor per in­läm­ning. Det är de äld­re en­kro­nor­na, tvåkro­nor­na och fem­kro­nor­na som blir ogil­ti­ga. En­dast ti­okro­nan blir kvar. Även de gam­la 100 och 500-kro­nors­sed­lar­na blir ogil­ti­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.