Fak­ta: Pri­o­ri­te­rings­lis­ta för dricks­vat­ten

Hallands Nyheter - - Nyheter -

1. Vat­ten­för­bru­ka­re som har stor be­ty­del­se för liv och hälsa. *

2. Vat­ten­för­bru­ka­re som har stor be­ty­del­se för sam­häl­lets funk­tio­na­li­tet.

3. Vat­ten­för­bru­ka­re som re­pre­sen­te­rar sto­ra ekonomiska vär­den.

4. Vat­ten­för­bru­ka­re som har stor be­ty­del­se för mil­jön.

5. Vat­ten­för­bru­ka­re som har stor be­ty­del­se för so­ci­a­la och kul­tu­rel­la vär­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.