Ste­nan­sik­te väc­ker uppmärksamhet

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se

Vem är det som lig­ger i sko­gen och tit­tar upp?

Det är fa­ce­book-trå­den ”Du vet att du är från Fal­ken­berg om...” som pub­li­ce­rat ett foto av ett ste­nan­sik­te som lig­ger i mar­ken med rik­ligt med mos­sa över sig.

Var kom­mer det från? Vem är det? Hur länge har det le­gat där?

Många fal­ken­ber­ga­re und­ra­de. Vi ring­de upp Kristina So­le­gård på par­kav­del­ning­en på Fal­ken­bergs kom­mun och hon ha­de svar på gå­tan.

– Det är ett gju­tet be­tong­mär­ke av Carl von Lin­né. Vi har en plan­te­ring vid Tull­bron och ett år ha­de vi ett ju­bi­le­um för Carl von Lin­né, sä­ger hon.

Nya plan­te­ring­ar sker var­je år. Kristina So­le­gård upp­skat­tar att det var för åt­ta, tio år se­dan som be­tong­mär­ket gjor­des.

– I stäl­let för att slänga det så dum­pa­de vi det i sko­gen. Vi gjor­de det som ett li­tet bus kan man sä­ga, sä­ger hon.

Så Carl von Lin­né har le­gat kvar där se­dan dess, bred­vid bou­le­hal­len och sam­lat på sig mos­sa. Täm­li­gen ostörd – fram tills nu vill sä­ga. Ste­nan­sik­tet kom­mer lig­ga kvar och någ­ra fler be­tong­mär­ken lär in­te fin­nas.

– Nej, men det finns sten­troll som vi an­vänt ti­di­ga­re som vi ställt ut i sko­gen. Det bru­kar bar­nen upp­skat­ta, sä­ger Kristina So­le­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.