Miss­tänkt släppt ef­ter Fal­ka­gårds­bråk

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: I mån­dags bröt ett stör­re bråk ut på Fal­ka­gård med fle­ra per­so­ner in­blan­da­de. Det fanns upp­gif­ter om att nå­gon ska­dats med ett vasst fö­re­mål och fått lind­ri­ga skärska­dor.

Po­lis till­kal­la­des till plat­sen som kun­de gri­pa en man i 40-års­ål­dern. Han miss­tänk­tes för grov miss­han­del och gjor­de i sam­band med gri­pan­det en motan­mä­lan om miss­han­del. Man­nen i 40-års­ål­dern släpp­tes dock i ons­dags. Po­li­sen ut­re­der om det finns nå­got sam­band mel­lan brå­ket och att två bi­lar sat­tes i brand på Fal­ka­gård två tim­mar se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.