Par­ter möts om kri­get i Ukrai­na

Hallands Nyheter - - Sverige/värden -

TYSKLAND/UKRAI­NA. Kon­takt­grup­pen bakom Minskav­ta­let – Ryss­land, Ukrai­na, Frank­ri­ke och Tyskland – ska i dag träf­fas i Ber­lin för att dis­ku­te­ra kri­get i Ukrai­na.

– Mö­tet sker för att se över si­tu­a­tio­nen på mar­ken, med av­se­en­de på va­pen­vi­lan och al­la and­ra åta­gan­den i Minskav­ta­let, sä­ger Mar­tin Schä­fer, ta­les­per­son för tys­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet.

Till mö­tet kom­mer de vice ut­ri­kesmi­nist­rar­na från Tyskland, Frank­ri­ke, Ukrai­na och Tyskland. (Tt-reu­ters)

FOTO: EVGENIY MALOLETKA/AP

Kon­flik­ten i öst­ra Ukrai­na har se­dan 2014 krävt om­kring 10 000 män­ni­skors liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.