73-åring fick en vit­haj i bå­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/värden -

AUSTRALIEN. 73-åri­ge Ter­ry Selwood var ute och fis­ka­de vid Evans He­ad på Austra­li­ens öst­kust när han plöts­ligt blev at­tac­ke­rad av en vit­haj – i sin 4,5 me­ter långa båt.

– Jag såg i ögonvrån hur någon­ting kom fa­ran­de över bå­ten, be­rät­tar Selwood för ABC News.

Ha­jen var 2,7 me­ter lång och väg­de runt 200 ki­lo. 73-åring­en lyc­ka­des slå larm, blev und­satt och för­des till sjuk­hus. Selwood kal­lar dra­mat för ”en världs­lig sak”. – Det kom­mer in­te att av­skräc­ka mig från att fis­ka. (TT-AFP)

FOTO: LANCE FOUNTAIN/AP

Den näs­tan tre me­ter långa ha­jen låg kvar i sitt­brun­nen när Ter­ry Selwoods båt bog­se­ra­des i land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.