Ope­ra­tö­rer be­ta­lar bluff­sam­tal

Hallands Nyheter - - Sverige/värden -

BROTT. Hel­gens våg av bluff­sam­tal från So­ma­lia hann knappt läg­ga sig för­rän nya okän­da te­le­fon­sam­tal nåd­de ett fler­tal per­so­ner i Sve­ri­ge. Den här gång­en bör­jar te­le­fon­num­ren med +248 och ver­kar kom­ma från ögrup­pen Seychel­ler­na i In­dis­ka Oce­a­nen.

Men den som va­rit oro­lig för att få en dyr räk­ning hem kan pus­ta ut – de sto­ra te­le­o­pe­ra­tö­rer­na sä­ger nu att de in­te vill tjä­na peng­ar på be­drä­ge­ri­er och lo­var att stå för kost­na­den. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.