Macron tog emot Pu­tin i Ver­sa­il­les

Hallands Nyheter - - Sverige/värden - FOTO: AP

Ef­ter att ha satt Donald Trump på plats med ett ovan­ligt fast handslag ställ­des Frank­ri­kes nye pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron i går in­för näs­ta di­plo­ma­tis­ka ut­ma­ning: Den rys­ke pre­si­den­ten Vla­di­mir Pu­tin.

Macron själv ha­de ut­lo­vat tuf­fa tag in­för mö­tet, som in­led­des med gla­da mi­ner på rö­da mat­tan vid Ver­sa­il­les.

Un­der ett mö­te dryf­ta­de de två kri­get i Sy­ri­en, lä­get i Ukrai­na och si­tu­a­tio­nen för ho­mo­sex­u­el­la i Tjetje­ni­en, sä­ger Macron. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.