Fy­ra dö­da vid fot­bolls­match

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■HONDURAS. Minst fy­ra per­so­ner tram­pa­des ihjäl vid en fot­bolls­match på en över­full are­na i Honduras. Hund­ra­tals fans, som vil­le se den ut­sål­da mat­chen mel­lan Mo­ta­gua och Honduras Pro­g­re­so, för­sök­te tvinga sig in på are­nan i hu­vud­sta­den Te­gu­ci­gal­pa. Po­li­sen an­vän­de tår­gas och vat­ten­ka­no­ner mot folk­mas­san.

Are­nan är byggd för 35 000 per­so­ner men många fler bil­jet­ter ha­de sålts för den sista mat­chen för sä­song­en, upp­ger po­li­sen. (TT-AFP)

FOTO: APFERNANDO ANTONIO/AP

En ska­dad man får hjälp in­ne på Na­tio­nal­sta­di­on i Te­gu­ci­gal­pa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.