Fick so­va tre nät­ter i rull­sto­len

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VÅRD. Hem­vår­den i Lunds kom­mun kri­ti­se­ras av In­spek­tio­nen för vård och om­sorg (Ivo) ef­tersom en hjälp­be­hö­van­de äld­re per­son till­bring­at tre nät­ter sit­tan­des i sin rull­stol, rap­por­te­rar Syd­svens­kan.

Per­so­nen är be­ro­en­de av hjälp från kom­mu­nens hem­vård och fick tryck­sår ef­ter att vid tre oli­ka till­fäl­len till­bring­at he­la nat­ten i sin rull­stol. Nor­malt får bru­ka­ren hjälp att för­flyt­ta sig till säng­en var­je kväll, skri­ver tid­ning­en. På en fy­ragra­dig ska­la be­döms tryck­så­ren va­ra av and­ra gra­den. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.